1 2 3 4 5 6

Aquest espai, el tercer xalet original, es va construir com un espai obert, com una pista de ball, que permetia gaudir de les magnífiques vistes i la brisa marina. Actualment s’ha redissenyat aquest espai respectant la seva estructura antiga, mantenint les vistes i l’aire lliure. S’ha instal·lat un gran finestral envidriat, tancat per l’ala esquerra i amb una part frontal avatible que segons l’estat del temps es pot deixar obert o tancat. Aquest finestral permet ser a la pèrgola amb comoditat si bufés la tramuntana.

L’espai s’ha habilitat i condicionat per utilitzar-se com menjador, sala de ball, zona d’aperitiu o per a activitats ludicoesportives com tallers de tai-txi, ioga o similars.

Darrera la pèrgola hi ha un espai d’uns 100m² per ampliar-la si fos necessari.